Fotodinamična terapija in fotoredokskataliza

Crossword Grid image

Fotodinamična terapija in fotoredokskataliza Crossword Grid Image

Crossword Key Image

Fotodinamična terapija in fotoredokskataliza Crossword Key Image

Crossword Word List

  • TLD1344
  • Superoksiddismutaza
  • Singletnikisik
  • Porfirin
  • NADH
  • Mitohondrij
  • Ksenobiotiki
  • Iridij
  • Hematoporfirini
  • Fotoredokskataliza